4.3 TOIMINTA—LENNOKKILEIRIT


Jo kerhon alkuajoista saakka perinteeksi muodostunut Jämin leiri järjestettiin kesäkuun lopulla erinomaisen sään vallitessa 7 hengen voimin. Jaoimme ilmatilan yhdessä Tampereen laskuvarjokerhon jäsenten kanssa.

Leirin aikana saimme kaksi sähkömoottorikoneen ensilentoa: Multiplexin Easy Cup harjoituskoneella suoritettiin opetuslennätystä kerhon juniorille.  HVP Modelsin DHC-2 Beaver mallikone oli rakennettu Rajavartiolaitoksella palvelleen OH-MVL lentolaitteen mukaiseksi.

Pääsimme myös kokeilemaan leirin aikana rinnelennätystä RC-liidokeilla kun tuuli kääntyi suotuisaksi kohti rinnettä.

Saunaillan päätimme Iltanuotiolla, jossa paistoimme perinteen mukaisesti makkaraa ja kertasimme päivän lennätystapahtumia.

4.2 TOIMINTA—NUORISO


Nuorisojäsenille annettiin ohjattua rakennustoimintaa koko talvikauden ajan kerhoiltoina. Kesäaikana annettiin lennätysopetusta Suonsaaren lennokkikentällä kerhon omalla opetusliidokilla ja radio-ohjauslaitteistostolla.

4.4 TOIMINTA—KILPAILUT

Kerholaiset osallistuivat aktiivisesti Nordik-sähköliidokki osakilpailuihin (Jukka Pekka Pulkkinen, Jukka Lankinen, ja Sakari Silvennoinen). 

Paras sijoitus oli Sakari Silvennoisen ensimmäinen tila Nordik-loppukilpailussa sekä Silvennoisen sijoittuminen toiseksi Nordik-Suomen Cupin kokonaiskilpailun lopputuloksissa.

Nordik loppukilpailussa koimme myös hieman kansainvälisyyttä Virosta saapuneen kovatasoisen lennättäjän Aadu Salumäen osallistumisen myötä. Aadu on toistaiseksi ainoa ulkomalainen, joka on ollut kautta aikojen MiLen vieraana.

Nordik loppukilpailujärjestelyt MiLe otti vastuulleen kun alunperin Vesivehmaalle suunniteltu kilpailu peruutettiin yhteensattumien vuoksi. Järjestelyt onnistuivat mukavasti ja saimme kentän kohtuulliseen hyvään kuntoon ja järjestetyksi neljä lähes samantasoista maaliinlaskeutumisaluetta.

Lisäksi järjestimme sähköliidokkien ns. avoimen kilpailun jossa tulokset laskettiin vakio Nordik säännöistä poiketen tasoituskertoimilla. Tasoituskerroin menettelystä saimme niin hyvät kokemukset että päätimme myös tulevaisuudessa järjestää tällä pistelaskumenettelyllä kilpailuja. Tasoituskertoimen käyttö mahdollistaa käytännössä millä tahansa sähkömoottorilennokilla osallistumisen Nordik– tyyppiseen kilpailuun.

            

Mikkelin Lennokki Ry

1.YLEISTÄ

Vuonna 2008 MiLe:n toiminnassa oli kaksi pääteemaa:

Lennätysolosuhteiden parantaminen ja sähköliidokkien erilaiset kilpailut.  Muuta mieliinpainuvaa vuodessa 2008 oli sateiset ja tuuliset lennätyssäät jotka olivat haasteellisia lennokeille ja eritoten niiden lennättäjille.


            

3. TALOUS

Kerhon talous oli tiukka koko vuoden ajan.  Lennätysolosuhteiden parantamisen monet toimenpiteet veivät kerhon vähäiset rahavarat käytännössä olemattomiin. 

Kauden aikana kaadettiin lennokkikentältä n. 5ha:n alalta kaikki puusto pois. Ne koottin poisvientiä varten n. 70 kasaan pitkin kenttää. 

Toinen suuri urakka oli varustekopin jatko-osan rakentaminen. Kevään ja alkukesän aikana saimme perustukset ja rungon valmiiksi. Syksystä rakennettiin kopin katto uusiksi koko alalta ja laudoitettiin uudisosan seinät. Vesikatteen asennus ja viimeistelytyöt jätettiin suosiolla seuraavaan vuoteen. 

Käytännössä kaikki kerhon varat kuluivat näihin lennokkikentän parannustöihin.

            

2. HALLINTO

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat vuonna 2008:

· puheenjohtaja Jukka  Lankinen

· varapuheenjohtaja Jukka Hänninen

· sihteeri Sakari Silvennoinen

· rahastonhoitaja Jukka Hänninen

· jäsen  Matti Warjus

· varajäsen Jukka Pekka Pulkkinen

 

Johtokunta kokoontui päättämään kerhon asioista kuusi  kertaa.

Yleisiä kokouksia oli kaksi kertaa (kevät- ja syyskokous).

Maksavia jäseniä oli  16  kpl (3 kannatusjäsentä, 4 juniorijäsentä ja 9 varsinaista jäsentä).

Toimintakertomus 2008

4.5 TOIMINTA—KERHOILLAT

Kerhoiltoja oli yksi viikossa (tiistaisin klo 18.00 – 19.30) jolloin annettiin junioreille opastusta lennokkien rakentamisessa.  Muut jäsenet käyttävät kerhon tiloja ja laitteita rakentamiseen myös varsinaisten kerhoiltojen ulkopuolella. Tilojen hienoinen epäjärjestys ja rakennuspöytien puute rajoitti isomman juniorien lennokien rakennuskurssin järjestämisen.

Keväällä toteutettiin kerhotiloissa suursiivous, jonka tuloksena kerhotiloista poistettiin kolme kuutiometriä tarpeetonta roinaa.

Kesäaikana torstaisin oli lennätysillat Suonsaaren lennokkikentällä jolloin annettiin kerhon opetuslaitteilla lennätys opetusta sitä haluaville.4.6 TOIMINTA—MESSU JA MUSEOKÄYNNIT

Huhtikuussa kerho järjesti tilausbussimatkan Model-Expo pienoismallimessuille Helsinkiin.  Täysi pikkubussillinen osallistujia tutustui messuihin saaden uusia ideoita harrastuksen eteenpäin viemiseksi.

Heinäkuun puolivälissä vieraili Mikkelin Lennokki ry:n väki Mikkelin Laskuvarjokerhon  hyppääjien kanssa Suomen oloissa harvinaiseen yksityiseen ilmailumuseoon.  Kohteena oli Reino Tammiston museo Majavedellä. Aika kului kuin siivillä tutustuttaessa museon moniin harvinaisiin esineisiin.     


4.1 TOIMINTA—LENNÄTYS


Kerhon pääasiallinen toimintamuoto on itse lennätys jota suoritettiin pääasiassa Suonsaaren lennokkikentällä.  Lennätyslajeina olivat melkein yksinomaan sähkölennokit jotka ovat vaivattomia ja meluttomia. 

Sähkölennokeista suurimpana lajina olivat sähköliidokit erilaisina versioina.  Akkukemian kehittyminen (LiPo-akut) mahdollistivat entistä pitemmät lentoajat myös puistolennokeille joita lennätettiin tuulettomissa olosuhteissa illalla.

Haasteellista ilmakuvaustoimintaa harrastettiin edelleen kerhossa usean koneen voimalla.

Sisälennokkeja lennätettiin Urpolan koulun yläsalissa, jonka koko juuri ja juuri riitti pienien helikoptereiden ja sähkölennokkien lennätykseen. 150-200 grammaa painavat sisälennokit olivat rakennettu omasuunnittelun tuloksena kevyestä Depron materiaalista. Lisäksi oli mukana myös rakennussarjasta rakennettu kaksitaso taitolennokki.

4.7 TOIMINTA—TIEDOTTAMINEN

Kerhon web-sivut ovat asialliset ja ovat toimineet hyvin, sivuja päivittää ja ylläpitää Matti Warjus.

Sivujen ansiosta kerhomme ja kenttämme on tullut laajemminkin tunnetuksi maailmalla.

Sivuja kehitetään kaiken aikaa.


            

5. JÄSENYYDET

Mikkelin Lennokki ry. on kuulunut heti perustamisestaan lähtien Suomen Ilmailuliitto ry:hyn. 

Kuluneena vuonna päätettiin liittyä alueelliseen liikuntajärjestöön  Etelä-Savon Liikunta ry:hyn, ESLi:iin.  Liittymisen etuina olivat mahdollisuudet yhteistoimintaan lennokkikentän kehittämisessä ja kunnossapidossa. Yhdistyksenä pääsimme hyödyntämään ESLi:n Kuntoa ja Työniloa-projektia, minkä ansiosta saimme käyttöömme osaavaa ja edullista työvoimaa lennokkikentän raivaukseen.Muut toimintakertomukset vuosilta 2006  2009 2010 2011 2012